Wednesday, 27/01/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Hiếu Thành
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TIÊU CHUẨN THI ĐUA 2020-2021

TIÊU CHUẨN THI ĐUA

TIÊU CHUẨN THI ĐUA GV 2020-2021

PHÒNG GD - ĐT VŨNG LIÊM

TRƯỜNG TH HIẾU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TIÊU CHUẨN THI ĐUA ĐỢT:            CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2020-2021

            Họ và tên giáo viên: ………………………………………………………………………….………………………..

            Dạy lớp: ………………………………………………………………………………

NỘI DUNG

ĐIỂM

Ghi chú

Chuẩn

Tự chấm

Khối

HĐ xét

PHẦN I: XÂY DỰNG NSVM

30đ

 

 

 

 

I. TỔ CHỨC CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH:

 

 

 

 

1. Gia đình hòa thuận, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, biết tiết kiệm

 

 

 

 

2. Đoàn kết tốt với xóm giềng nơi đang ở (vi phạm trừ 2đ)

 

 

 

 

3. Bản thân mẫu mực trong tập thể SP, trong gia đình trong đơn vị về mọi mặt.

 

 

 

 

4. Nếu có con thì nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học tập đến nơi đến chốn. (vi phạm -2đ)

 

 

 

 

5. Biết chăm sóc cơ sở vật chất và bảo quản công quỹ, không sử dụng công quỹ, tài sản công vào mục đích riêng. Nếu có trừ 2đ.

 

 

 

 

II. CÔNG TÁC XÃ HỘI:

12Đ

 

 

 

 

1. Tham gia công tác đoàn thể

 

 

 

 

- Tham gia tích cực vào hoạt động đoàn thể

 

 

 

 

- Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng trong hoạt động chính quyền, đoàn thể thì -2đ/lần; vắng mặt có lý do -1đ/lần

 

 

 

 

 

- Không dự lớp học chính trị do các cấp tổ chức -2đ/lần. (trừ các trường hợp miễn). Dự học không ghi chép -1đ/lần . Đến trể -0,5đ/lần.

 

 

 

 

 

2.Tham gia đóng góp tích cực các cuộc vận động của trường và XH. (1,5đ). Tham gia tốt tham quan, du lịch do tập thể trường tổ chức. (0,5đ).

 

 

 

 

3. Khi nhận công việc được giao không hoàn thành (-1đ/lần). Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước hội đồng về công việc của mình.

2 đ

 

 

 

 

III. THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH:

10Đ

 

 

 

 

1. Làm tốt nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật 2đ. Vi phạm pháp luật, tệ nạn, ATGT (-10đ), hút thuốc lá nơi làm việc trừ 2đ/lần.

(Phần trừ bị chính quyền, PHHS phản ánh đúng -10đ/lần.Bị HĐKL kiểm điểm trước HĐSP -10đ/lần.)

 

 

 

 

2. Quan hệ quần chúng, cán bộ, giáo viên luôn được PHHS tín nhiệm (chưa tốt - 1 đ)

 

 

 

 

3. Thường xuyên có những đóng góp xây dựng nội bộ tốt (không phê và tự phê trong nội bộ mà đem nguồn tin phản ánh ra bên ngoài, gây mất đoàn kết nội bộ, gởi đơn khiếu nại vượt cấp -20đ

 

 

 

 

4. Nề nếp, trật tự, họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn ( sinh hoạt dưới sân trường,…) 2 lần trừ 0,5đ.

2 đ

 

 

 

 

5. Nơi ở ngăn nắp, vệ sinh đẹp

 

 

 

 

6. Nơi làm việc sạch đẹp.

 

 

 

 

7.GV thi và GV có hỗ trợ GV thi giỏi bằng nhiều hình thức. Không hỗ trợ không hưởng 2đ.

 

 

 

 

PHẦN 2: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC

70Đ

 

 

 

 

I/. PHONG CÁCH LÀM VIỆC, LÊN LỚP

 

 

 

 

1. Ăn mặc không đúng quy định khi vào trường  -1 đ cho 1 lần vi phạm (mùa mưa nữ có thể mặc comlê, Tây âu đi dạy).

 

 

 

 

2. Giao tiếp tốt với đồng nghiệp, đạo đức lối sống tốt, tác phong lên lớp nghiêm túc (1đ) nếu bị nhắc nhở 1 lần -1 đ

 

 

 

 

II/. SOẠN GIẢNG

 

 

 

 

1.Lên lớp có KHBH đầy đủ, soạn đúng quy định kể cả giáo viên chuyên được kiểm tra và BGH duyệt, kiểm tra đột xuất không có (-5đ). không tích hợp (BVMT, KNS, TKNL,…) -1đ, Nộp cho BGH duyệt trễ 1 ngày -1đ, thiếu môn, thiếu tiết -0.5đ. Trễ tổ khối -0.5đ.

 

 

 

 

2. Hồ sơ sổ sách phục vụ lên lớp đầy đủ (SGK, SGV, các loại sổ, tài liệu, mỗi lần KT không có -1đ. BGH kiểm tra đánh giá hs trên Smas theo quy định

 

 

 

 

3. Dạy đủ, đúng chương trình theo qui định. Trễ -1đ

 

 

 

 

4. Dạy 2 tiết dạy công nghệ, 2 tiết dạy ngoài trời. ( không dạy 1 tiết trừ 0,5đ). Không cập nhật hồ sơ tiết dạy trừ mỗi tiết - 0,5 đ

 

 

 

 

 

III/. THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NHIỆM VỤ: (59Đ)

59Đ

 

 

 

 

1. Đảm bảo ngày giờ công: Có P- 0,5đ/ngày, trong học kì nghỉ không quá 5 ngày, sang ngày thứ 6 – 2đ.

- Đi khám bệnh và nộp giấy khám bệnh cho BGH không trừ (HK /2 ngày/ 4 buổi), ngày thứ 3 trở lên trừ như có phép.

- Bệnh nằm viện không trừ điểm, đám cưới bản thân hoặc đám tang người thân trong gia đình (3 ngày) không trừ.

- Vắng không phép trừ 10đ. Không thực hiện đúng quy định trực - 0,5đ/lần.

- Đi trễ về sớm mỗi lần – 0,5đ/lần (trừ trường hợp có lý do).

- GV đi học khi nghỉ phải có lịch học hoặc thi thì không trừ.

- GVBM  vào học trể ……….

 

 

 

 

2. Khi giao việc, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao.

17đ

 

 

 

 

2.1. Báo cáo kịp thời đúng qui định, chính xác, đúng mẫu (nếu không kịp thời còn để nhắc nhở -1đ, trể 1 ngày , không chính xác hoặc không đúng mẫu - 2đ)

 

 

 

 

2.2. Có đổi mới phương pháp dạy học.

 

 

 

 

2.3 Tham gia công tác phổ cập giáo dục: (Không tham gia không đạt điểm).

 

 

 

 

2.4 Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nghiệp vụ (tính như ngày công).

 

 

 

 

2.5 Đối xử công bằng, không xúc phạm thân thể hay mạt sát hs(bị phản ánh -2đ).

 

 

 

 

2.6. Phối hợp tốt với TPT, Ban ngành đoàn thể, giáo viên quản lí HS trong các ngày lễ, thực hiện tốt các nhiệm vụ phân công, trang trí các ngày lễ, hội thi, nếu trể - 0,5đ/lần < 15 phút. Trên 15 phút -1đ. Vắng tính theo ngày giờ công (GV BM theo lớp)

 

 

 

 

2.7. Chấp hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công, không chấp hành -4đ. (Vi phạm các mục từ mục 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6  -0.5đ/mục).

 

 

 

 

2.8. Thu bảo hiểm y tế đạt dưới 90%  đạt 0.25 đ; 90-95% đạt 0.5 đ Trên 95% đạt 1đ. Gv bộ môn nếu có tham gia tính 1/2đ của lớp đó.

 

 

 

 

3. Kết quả công tác được đánh giá

19đ

 

 

 

 

3.1 . Chất lượng.

15đ

 

 

 

 

-Tỉ lệ hoàn thành về môn học 99,8%

 Chưa HT 1 hs – 2đ; riêng khối 1có 1 em không bị trừ, em thứ 2 thì trừ như khối lớp khác. ( tính vào thời điểm cuối năm học).

7.5 đ

 

 

 

 

-Tỉ lệ đạt về năng lực, phẩm chất 99,8%

7.5 đ

 

 

 

 

- Đối với GV chuyên tính như GV dạy lớp, tính theo tỉ lệ đánh giá hoàn thành.

 

 

 

 

 

3.2 Trang trí lớp đúng theo qui định của PGD theo mô hình VNEN đủ 4 nội dung. GVBM trang trí gốc của bộ môn mình.

 

 

 

 

4. Biện pháp nâng cao tay nghề

 

 

 

 

4.1. Sinh hoạt CM mới đầy đủ, họp tổ nếu vắng tính như ngày giờ công. GV không tham gia dạy sinh hoạt chuyên môn -1 đ. Dự không góp ý -0,5 đ/ lần

 

 

 

 

4.2 Kết quả kiểm tra hành chánh và chuyên môn của Ban giám hiệu xếp loại: Tốt: 2đ; khá: 1đ; trung bình: 0.5đ, Kiểm tra hồ sơ GV hằng tháng: thiếu - 0,25/loại.

 

 

 

 

5. Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm; ĐDDH, kiểm tra không có – 0.5đ. Tham gia làm ĐDDH do trường tổ chức đầy đủ. Nếu không tham gia -2đ

 

 

 

 

 

6. Có 01 SKKN trong công tác giảng dạy: Xếp loại: A:10đ, B:8đ., C: 6đ.

Đầu năm đăng ký tên SKKN (Đăng ký tên hết tuần 10, hạn chót nộp SKKN  tuần 19. Nếu nộp trể thời gian  (-5đ).

10đ

 

 

 

 

  1. Giáo viên hỗ trợ tham gia các phong trào (Trường, xã, huyện, tỉnh tổ chức).

Vận động xã hội hóa cho trường nên cộng thêm điểm (thêm vào cả bên thi đua BGH và CNV luôn) 1tr đồng;+ 0,25đ; 2tr đồng;+ 0,5 đ; 3tr đồng +0,75đ; 4tr đồng; + 1đ

+ GV dạy giỏi cấp trường + 0,25đ

+ Xã + 0,25đ/lần (không quá 1 điểm); Cụm (huyện) + 0,5đ/lần

+ GV hướng dẫn HS được cộng điểm cấp trường khi lớp đạt (ATGT “Rung chuông vàng”, kể chuyện đạo đức...): nhất: +1đ; nhì: +0,75đ; ba: + 0,5đ.

+GV trực tiếp tham gia cấp huyện: + 0,5đ đạt giải nhất: + 3đ;  nhì: + 2,75đ; ba: 2,5đ; KK +2 đ.

+GV trực tiếp tham gia cấp tỉnh: + 0,75đ; đạt giải nhất: +4đ; nhì: +3,75đ; ba: +3,5đ; KK:+3,25đ.

+ GV hướng dẫn học sinh tham gia phong trào các cấp được hưởng :

+ Cấp huyện: + 0,25đ;       đạt giải nhất: + 2đ;  nhì: + 1,5đ; ba: 1đ; KK + 0,5đ.

+ Cấp tỉnh: + 0,5đ;        đạt giải nhất: +3đ; nhì: +2,5đ; ba: +2đ; KK:+1,5đ. (GV hỗ trợ +1/2 số điểm)

+ GV-NV có hỗ trợ nhà trường cần có cộng điểm thêm.

- Quản lí cổng Smas, cơ sở dữ liệu +1đ/ năm

- Quản lí cổng điện tử trường mỗi tháng đăng bài viết, văn bản, hình ảnh hoạt động của trường, đoàn thể …(+ 0,5đ/ năm), (riêng GV mỗi học kì đăng 2 bài, không có đăng bài – 0,25đ/bài đăng).

+ Tổ trưởng tham gia kiểm định chất lượng +1đ, Các thành viên có tham gia + 0,5đ

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

 

 

 

 

 

ĐIỂM

PHẦN I

PHẦN II

ĐIỂM CHUNG

 

 

ĐIỂM CÁ NHÂN

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT

 

 

 

 

          

             Cách tính điểm như sau:  (HKI+HKII)/2= Cả năm. Nếu đồng điểm so sánh phong trào, ngày công.

Tiêu chí khống chế:

 - Xét hoàn thành nhiệm vụ:

Nghỉ quá 15 ngày xét hoàn thành nhiệm vụ.

               - Không xét thi đua các trường hợp:

              + Khiếu nại vượt cấp

+ Vi phạm an toàn giao thông, tệ nạn xã hội.

               + Vi phạm đạo đức nhà giáo.

              HIỆU TRƯỞNG                                        CÔNG ĐOÀN                              NGƯỜI CHẤM

...........................................................................................................................................................................................................

PHÒNG GD-ĐT VŨNG LIÊM

TRƯỜNG TH HIẾU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

@&?

TIÊU CHUẨN THI ĐUA ĐỢT: ……CỦA KT-TV-YTẾ-BẢOVỆ

NĂM HỌC 2020-2021

            Họ và tên: …………………………………………..

            Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………………….

NỘ DUNG

ĐIỂM

Ghi chú

Chuẩn

Tự chấm

Khối

HĐ xét

PHẦN I: XÂY DỰNG NSVM (30Đ)

 

 

 

 

 

I. TỔ CHỨC CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH: (8Đ)

 

 

 

 

1. Gia đình hòa thuận, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, biết tiết kiệm

 

 

 

 

2. Đoàn kết tốt với xóm giềng nơi đang ở (vi phạm trừ 2đ)

 

 

 

 

3. Bản thân mẫu mực trong tập thể sư phạm, trong gia đình trong đơn vị về mọi mặt.

 

 

 

 

4. Nếu có con thì nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học tập đến nơi đến chốn. (vi phạm -2đ)

 

 

 

 

5. Biết chăm sóc cơ sở vật chất và bảo quản công quỹ, không sử dụng công quỹ, tài sản công vào mục đích riêng. Nếu có trừ 2đ.

 

 

 

 

II. CÔNG TÁC XÃ HỘI: (12Đ)

12Đ

 

 

 

 

1. Tham gia công tác đoàn thể

1.1 Tham gia tích cực vào hoạt động đoàn thể (2đ)

1.2 Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng trong hoạt động chính quyền, đoàn thể thì -6đ; vắng mặt có lý do -1đ;

1.3 Không dự lớp học chính trị do các cấp tổ chức -2đ/lần. (trừ các trường hợp miễn). Dự học không ghi chép -1đ. Đến trể -0,5đ/lần.(2đ).

 

 

 

 

2.Tham gia đóng góp tích cực các cuộc vận động của trường và XH. (1,5đ). Tham gia tốt tham quan, du lịch do tập thể trường tổ chức. (0,5đ).

 

 

 

 

3. Khi nhận công việc được giao không hoàn thành (-1đ/lần). Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước hội đồng về công việc của mình.

2 đ

 

 

 

 

III. THỰC HIỆN NIẾP SỐNG VĂN MINH: (10Đ)

10Đ

 

 

 

 

1. Làm tốt nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật Vi phạm pháp luật, tệ nạn, ATGT (-2đ), hút thuốc lá khi làm việc. trừ 2đ/lần. (Phần trừ bị chính quyền, PHHS phản ánh đúng -2đ/lần.Bị HĐKL kiểm điểm trước HĐSP -10đ/lần.)

 

 

 

 

2. Quan hệ quần chúng, cán bộ, giáo viên luôn được PHHS tín nhiệm

 

 

 

 

3. Thường xuyên có những đóng góp xây dựng nội bộ tốt (không phê và tự phê trong nội bộ mà đem nguồn tin phản ánh ra bên ngoài, gây mất đoàn kết nội bộ, gởi đơn khiếu nại vượt cấp -20đ

 

 

 

 

4. Nơi ở ngăn nắp, vệ sinh đẹp

 

 

 

 

5. Nơi làm việc sạch đẹp.

 

 

 

 

6. Có hỗ trợ giáo viên thi giỏi bằng nhiều hình thức. Không hỗ trợ không hưởng 2đ; Phần trừ bị chính quyền, PHHS phản ánh đúng -2đ/lần; Bị HĐKL kiểm điểm trước HĐSP -2đ/lần.

 

 

 

 

PHẦN 2: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC (70Đ)

70Đ

 

 

 

 

I/. PHONG CÁCH LÀM VIỆC, LÊN LỚP

 

 

 

 

1. Ăn mặc đúng quy định khi vào trường cũng như khi ra khỏi trường:  - 0,5 đ cho 1 lần vi phạm (nữ mặc áo sơ mi đúng sư phạm).

 

 

 

 

2. Giao tiếp tốt với đồng nghiệp, đạo đức lối sống tốt, tác phong làm việc nghiêm túc (1đ) nếu bị nhắc nhở 1 lần -1 đ.

 

 

 

 

II/HỒ SƠ – KẾ HOẠCH

 

 

 

 

1.Có kế hoạch tuần tháng năm không có – 0.5đ /lần

 

 

 

 

2.Làm việc đúng kế hoạch đề ra

 

 

 

 

3.Lưu trữ hồ sơ đầy đủ

 

 

 

 

4.Báo cáo đầy đủ, kịp thời đúng qui định, chính xác, đúng mẫu (nếu không kịp thời còn để nhắc nhở -0,5đ, không chính xác -0,5đ)

 

 

 

 

III/. THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NHIỆM VỤ: (59Đ)

59Đ

 

 

 

 

1. Đảm bảo ngày giờ công: Có P- 0.5đ/ngày, trong học kì nghỉ không quá 5 ngày, sang ngày thứ 6 – 2đ.

- Đi khám bệnh và nộp giấy khám bệnh cho BGH không trừ (HK /2 ngày/ 4 buổi), ngày thứ 3 trở lên trừ như có phép.

- Bệnh nằm viện không trừ điểm, đám cưới bản thân hoặc đám tang người thân trong gia đình (3 ngày) không trừ.

- Vắng không phép trừ 10đ. Không thực hiện đúng quy định trực - 0,5đ/lần.

- Đi trễ về sớm mỗi lần – 0,5đ/lần (trừ trường hợp có lý do).

- GV đi học khi nghỉ phải có lịch học hoặc thi thì không trừ.

- GVBM  vào học trể ……….

 

 

 

 

2. Khi giao việc, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao

17Đ

 

 

 

 

2.1.Nhiệm vụ  được giao phải báo cáo kết quả kịp thời đúng qui định, chính xác, (không kịp thời còn  nhắc nhở -0,5đ, không chính xác -0,5đ)

 

 

 

 

2.2.Vận động thu BHYT  hs được tính theo tỷ lệ % của gv toàn trường.

 

 

 

 

2.3.Có đổi mới cách làm việc làm cho công việc thêm hiệu quả 2đ

 

 

 

 

2.4 Cập nhật sổ sách hàng tháng kịp thời hàng tháng, có báo cáo về BGH, (không kịp thời trừ 0.5đ)

 

 

 

 

2.5 Rèn luyện đạo đức, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nghiệp vụ (tính như ngày công).

 

 

 

 

2.6 Chấp hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công, không chấp hành -6đ. (Vi phạm các mục từ mục 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6  -0.5đ/mục).

 

 

 

 

2.7.Đối xử công bằng, không xúc phạm thân thể hay mạt sát học sinh

 

 

 

 

2.8. Tham gia công tác PCGD (Không tham gia không đạt điểm).

 

 

 

 

3. Kết quả công tác được đánh giá  T=20-18đ; Khá= 17-15đ TB=14đ

- Công tác được đánh giá cụ thể như sau:

* Kế toán:+ Quyết toán kịp thời, nếu không kịp thời  (do chủ quan)-2đ

+Lập các đề nghị năng lương thường xuyên, chuyển ngạch lương, chuyển lương hàng tháng phải kịp thời, các chế độ trợ cấp BHXH và các chế độ khác trễ -2đ/lần.;+Sổ sách cập nhật sai, không kịp thời, có tẩy xóa -2đ

* Thư viện: Không thay đổi sách báo cho thư viện  lớp định kì 1 lần / 3 tháng -3đ;Không vào sổ các mục dánh sách -1đ

Không mở cửa thư viện cho HS và GV đọc và mượn sách -1đ/lần.

* Y tế:- Cấp cứu kịp thời khi hs xảy ra tai nạn không dùng thuốc quá hạn khi sử dụng làm ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, (nếu xảy ra trừ 2đ/lần);- Có đầy đủ hồ sơ quản lý thuốc, bảo quản các loại thuốc (không bảo quản trừ 2đ/lần, không đầy đủ hồ sơ trừ 2đ/lần)

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra ATVSTP trong nhà trường

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

*Bảo vệ- Lao công: Thực hiên theo hợp đồng lao động qua đánh giá của HT

20đ

 

 

 

 

4. Biện pháp nâng cao tay nghề

Hiệu quả làm việc được đánh giá (Tốt 4đ, khá 3đ, TB 2đ)

 

 

 

 

5. Sử dụng CNTT trong công việc

 

 

 

 

5.1.Biết sử dụng công nghệ thông tin trong công việc

 

 

 

 

5.2.Sử dụng thành thạo trình bày văn bản đẹp đúng TT 01.

 

 

 

 

5.3.Cải tiến các biểu bảng, sổ sách ngày càng hợp lý

 

 

 

 

6. Có 01 sáng kiến hoặc kinh nghiệm trong công tác quản lí. Xếp loại

     A:10đ.            B: 8đ          C: 6đ

Đầu năm đăng ký tên sáng kiến kinh nghiệm (hạn chót đăng ký tên hết t nộp đến hết tuần 19. Nếu nộp không đúng thời gian trừ (5đ).

10đ

 

 

 

 

7. Giáo viên tham gia phong trào: tập dợt giao lưu +0,25đ

+GV được cộng điểm cấp trường khi lớp đạt: nhất:+1đ;nhì:+0.75đ; ba: +0,5đ.

+GV trực tiếp tham gia cấp huyện: +0,5đ đạt giải nhất: +3đ;  nhì: +2.75đ; ba: 2,5đ; KK +2 đ.

+GV trực tiếp tham gia cấp tỉnh: +0,75đ; đạt giải nhất: +4đ; nhì: +3,75đ; ba: +3,5đ; KK:+3,25đ.

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

 

 

 

 

 

ĐIỂM

PHẦN I

PHẦN II

ĐIỂM CHUNG

XẾP LOẠI

 

ĐIỂM CÁ NHÂN

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT

 

 

 

 

 

          

            Cách tính điểm như sau: +(HKI+HKII)/2= Cả năm. Nếu đồng điểm so sánh phong trào, ngày công.

Tiêu chí khống chế:

...................................................................................................................................................................

PHÒNG GD-ĐT VŨNG LIÊM

TRƯỜNG TH HIẾU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phú c

@&?

 

TIÊU CHUẨN THI ĐUA ĐỢT: I   CỦA HT-PHT

NĂM HỌC 2020-2021

            Họ và tên:

Chức vụ:

NỘ DUNG

ĐIỂM

Ghi chú

Chuẩn

Tự chấm

Khối

HĐ xét

PHẦN I: XÂY DỰNG NSVM

30đ

 

 

 

 

I. TỔ CHỨC CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH:

 

 

 

 

1. Gia đình hòa thuận, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, biết tiết kiệm

 

 

 

 

2. Đoàn kết tốt với xóm giềng nơi đang ở (vi phạm trừ 2đ)

 

 

 

 

3. Bản thân mẫu mực trong tập thể sư phạm, trong gia đình trong đơn vị về mọi mặt.

 

 

 

 

4. Nếu có con thì nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học tập đến nơi đến chốn. (vi phạm -2đ)

 

 

 

 

5. Biết chăm sóc cơ sở vật chất và bảo quản công quỹ, không sử dụng công quỹ, tài sản công vào mục đích riêng. Nếu có trừ 2đ.

 

 

 

 

II. CÔNG TÁC XÃ HỘI:

12Đ

 

 

 

 

1. Tham gia công tác đoàn thể

 

 

 

 

- Tham gia tích cực vào hoạt động đoàn thể

 

 

 

 

- Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng trong hoạt động chính quyền, đoàn thể thì -2đ/lần; vắng mặt có lý do -1đ/lần

 

 

 

 

 

- Không dự lớp học chính trị do các cấp tổ chức -2đ/lần. (trừ các trường hợp miễn). Dự học không ghi chép -1đ/lần . Đến trể -0,5đ/lần.

 

 

 

 

 

2.Tham gia đóng góp tích cực các cuộc vận động của trường và XH. (1,5đ). Tham gia tốt tham quan, du lịch do tập thể trường tổ chức. (0,5đ).

 

 

 

 

3. Khi nhận công việc được giao không hoàn thành (-1đ/lần). Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước hội đồng về công việc của mình. (Phần trừ bị chính quyền, PHHS phản ánh đúng -10đ/lần.Bị HĐKL kiểm điểm trước HĐSP -10đ/lần.)

 

 

 

 

III. THỰC HIỆN NIẾP SỐNG VĂN MINH:

10Đ

 

 

 

 

1. Làm tốt nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật 2đ. Vi phạm pháp luật, tệ nạn, ATGT (-10đ).

 

 

 

 

2. Quan hệ quần chúng, cán bộ, giáo viên luôn được PHHS tín nhiệm

 

 

 

 

3. Thường xuyên có những đóng góp xây dựng nội bộ tốt (không phê và tự phê trong nội bộ mà đem nguồn tin phản ánh ra bên ngoài, gây mất đoàn kết nội bộ, gởi đơn khiếu nại vượt cấp -20đ

 

 

 

 

4. Nơi ở ngăn nắp, vệ sinh đẹp

 

 

 

 

5. Nơi làm việc sạch đẹp.

 

 

 

 

6. Có hỗ trợ giáo viên thi giỏi bằng nhiều hình thức. Không hỗ trợ  không hưởng 2đ.

 

 

 

 

PHẦN 2: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC (70Đ)

70đ

 

 

 

 

I/. PHONG CÁCH LÀM VIỆC, LÊN LỚP

 

 

 

 

1. Ăn mặc đúng quy định khi vào trường:  - 0,5 đ cho 1 lần vi phạm.

 

 

 

 

2. Giao tiếp tốt với đồng nghiệp, đạo đức lối sống tốt, tác phong làm việc nghiêm túc (1đ) nếu bị nhắc nhở 1 lần -1 đ.

 

 

 

 

II/. HỒ SƠ QUẢN LÍ

 

 

 

 

1. Có đủ các loại hồ sơ, kế hoạch đúng qui định, thiếu 1 loại -2đ/lần.

 

 

 

 

2. Duyệt hồ sơ sổ sách, KHBD theo qui định có đánh giá ưu khuyết điểm

 

 

 

 

III/. THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NHIỆM VỤ: (59Đ)

59đ

 

 

 

 

1. Đảm bảo ngày giờ công: Có P-0.5đ/ngày, trong học kì nghỉ không quá 5 ngày, sang ngày thứ 6 – 2đ. (Đi khám bệnh và nộp giấy khám bệnh cho BGH không trừ (HK 2 lần), lần 3 trở lên trừ như có phép. Bệnh nằm viện không trừ điểm, đám cưới bản thân hoặc đám tang người thân trong gia đình (3 ngày) không trừ. Vắng không phép trừ 10đ. Không thực hiện đúng quy định trực -0,5đ/lần. Đi trễ về sớm mỗi lần – 0,5đ/lần (trừ trường hợp có lý do). GV đi học khi nghỉ phải có lịch học hoặc thi thì không trừ.

 

 

 

 

2. Khi giao việc, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao

11đ

 

 

 

 

2.1.Báo cáo kịp thời đúng qui định, chính xác, đúng mẫu (nếu không kịp thời còn để nhắc nhở -1đ, không chính xác -0.5đ)

 

 

 

 

2.2.Khi giáo viên nghỉ trường hợp đặc biệt phải dạy thay(đúng điều lệ trường tiểu học). Nếu bận công tác, báo cáo thì phải phân công giáo viên khác dạy thay, nếu không thực hiện -0.5đ/lần.

 

 

 

 

2.3.Có đổi mới cách làm việc làm cho công việc thêm hiệu quả

 

 

 

 

2.4 Cập nhật hồ sơ hàng tháng kịp thời, không kịp thời trừ 0.5đ

 

 

 

 

2.5 Tổ chức cho giáo viên làm ĐDDH 1 lần/tháng

 

 

 

 

2.6 Có tổ chức làm  ĐDDH dự thi cấp huyện (không làm tốt -0.5đ)

 

 

 

 

2.7.Tổ chức theo dõi gv giúp đỡ hs khó khăn trong học tập

 

 

 

 

2.8.Tổ chức kiểm tra giáo viên, học sinh thường xuyên,

 

 

 

 

2.9.Tổ chức KTĐK nghiêm túc, duyệt đề kiểm tra đánh giá sau mỗi kỳ KT nếu có sai sót về đề -1đ.

 

 

 

 

3. Kết quả công tác được đánh giá.

25đ

 

 

 

 

3.1 Chấp hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công, không chấp hành -10đ. (Vi phạm các mục từ mục 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6  -0.5đ/mục).

10đ

 

 

 

 

3.2 -Hồ sơ sạch đẹp, khoa học, sắp xếp gọn gàng, không tốt -2đ

-Vận động thu BHYT học sinh được tính theo tỷ lệ % của gv toàn trường

 

 

 

 

3.3. Cuối mỗi HK hoàn thành hồ sơ sổ sách  đúng qui định đảm bảo chất lượng thời gian 5đ. Không tốt-2đ.

 

 

 

 

4. Biện pháp nâng cao tay nghề

Hiệu quả làm việc được đánh giá (Tốt 4đ, Khá 3đ, TB1đ). Nếu có GV dự thi GV giỏi. không đạt trừ 2đ.

 

 

 

 

5. Sử dụng CNTT trong công việc:

 

 

 

 

5.1. Biết sử dụng công nghệ thông tin trong công việc

 

 

 

 

5.2. Sử dụng thành thạo trình bày văn bản đẹp, nếu không đảm bảo -0.5đ

 

 

 

 

5.3 KT gv nhận xét hs trên Smas kịp thời, nếu không kịp thời -0.5/lần.

 

 

 

 

6. Có 01 sáng kiến hoặc kinh nghiệm trong công tác, quản lí.

Xếp loại:       A:10đ, B:8đ., C: 6đ.

Đầu năm đăng ký tên sáng kiến kinh nghiệm (hạn chót nộp đến hết tuần 19. Nếu nộp không đúng thời gian trừ (5đ).

10đ

 

 

 

 

Điểm cộng thêm: (Được tính tổng điểm 5 người cao nhất : 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

 

 

 

 

 

ĐIỂM

PHẦN I

PHẦN II

ĐIỂM CHUNG

 

 

ĐIỂM CÁ NHÂN

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT

 

 

 

 

          

            Cách tính điểm như sau:

(HKI+HKII)/2= Cả năm. Nếu đồng điểm so sánh phong trào, ngày công.

Tiêu chí khống chế:

            -Xét hoàn thành nhiệm vụ: Nghỉ quá 15 ngày xét hoàn thành nhiệm vụ.

            -Không xét thi đua các trường hợp: +Có CBCNV khiếu nại vượt cấp.

                                                                 +Vi phạm an toàn giao thông, tệ nạn xã hội;

     +Vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

               HIỆU TRƯỞNG                                  CÔNG ĐOÀN                                            NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

ích cực vận động học sinh tham gia phong trào (Nếu ngược lại -5đ)

            -Xét hoàn thành nhiệm vụ: Nghỉ quá 15 ngày xét hoàn thành nhiệm vụ.          

            -Không xét thi đua các trường hợp: +Khiếu nại vượt cấp;+Vi phạm ATGT;+tệ nạn XH;+Vi phạm đạo đức nhà giáo.     

                       

                                                             HIỆU TRƯỞNG                                 CÔNG ĐOÀN                                  NGƯỜI CHẤM

 

...........................................................................................................................................................................................................

 


Tác giả: Nguyễn Thanh Đạm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đang chờ cập nhật
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 94
Tháng trước : 253
Năm 2021 : 94
Năm trước : 5.028
Tổng số : 5.982